śp. Jan Malinowski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Kolegi 
śp. Jana Malinowskiego
Wieloletniego zawodnika i trenera żużlowej Poloni Bydgoszcz
i oddanego Przyjaciela
Rodzinie Zmarłego
Wyrazy szczerego współczucia
w imieniu Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy
składa 
Prezes Jacek Wojciechowski,
Zarząd, Działacze i Pracownicy.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: