Sprawozdanie z działalności Klubu BRD za okres maj-czerwiec 2017

Przedstawimy Państwu krótkie sprawozdanie z działalności Klubu BRD, działającego przy ZO PZM w Białymstoku w okresie od 4 maja do 22 czerwca 2017.

Klub BRD działał na mocy porozumienia zawartego miedzy Prezydentem Miasta Białegostoku, a Prezesem ZO PZM w Białymstoku. Klub działając w dziedzinie wychowania komunikacyjnego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powstał po likwidacji Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Kawaleryjskiej i mieści się obecnie w siedzibie ZO PZM Białystok. Opierał swoją działalność na dwóch elementach praktycznych:

- specjalistycznie oznakowany plac manewrowy przy siedzibie PZM, na którym były przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych białostockich szkół podstawowych

- kompletny, wykonany zgodnie z regulaminami – rowerowy tor przeszkód z przeznaczeniem do organizacji gier i zabaw, a także przygotowania uczniów do eliminacji w Powiatowym, Wojewódzkim i Ogólnopolskim Turnieju BRD dla szkół podstawowych.

 

Wychowanie komunikacyjne ma na celu:

- wyposażenie ucznia w wiadomości, niezbędne dla zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

- wyrobienia koniecznych nawyków i umiejętności potrzebnych do samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania z dróg

- kształtowania postawy szacunku dla uczestników ruchu drogowego i osób działających na rzecz porządku publicznego

- rozwoju wyobraźni, myślenia przyczynowo-skutkowego,

które musiały być wykazane i sprawdzone w czasie egzaminu na kartę rowerową.

           

W okresie od maja do czerwca br. w zajęciach łącznie brało udział 47 klas z 13 szkół podstawowych z Białegostoku. Z dumą przyznajemy, że to liczba około 1080 uczniów i około 50 nauczycieli/opiekunów. Zajęcia w opinii naszych odbiorców są ciekawe, cieszą się dużym zainteresowaniem, wiedza jest przydatna i wdrażana w życie każdego dnia.

 

Dodatkowo pragniemy poinformować, że Pan Jan Siedlecki, który przeprowadzał zajęcia z wychowania komunikacyjnego w ramach prowadzonej działalności założył klub pod nazwą: Stowarzyszenie Miłośników Sportów Motorowych i BRD, który wstąpił 24.07.2017 w szeregi PZM jako Członek Rzeczywisty. Jesteśmy z tego bardzo dumni, składamy podziękowania i gratulacje.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: 
Share
 

Galeria