Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- 05.12.2017

Dnia 05.12.2017 (wtorek) w siedzibie ZO PZM Białystok odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele białostockich instytucji publicznych.

Na początku Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności WKOT za 2017 rok. Następnie ustalono skład Komitetu na nowy rok szkolny 2017-2018, a także odwołano poprzedniego i powołano nowego Przewodniczącego. Został nim ponownie pan Jerzy Poznański Prezes ZO PZM Białystok.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie pisma pana Roberta Werle Przewodniczącego GKKOT BRD w sprawie powierzenia Zarządowi Okręgowemu PZM w Białymstoku organizacji Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2018 roku. Po słowach uznania od zebranych, przystąpiono do ustalania terminów i miejsc organizacji poszczególnych Turniejów BRD. Odbędą się one w następującej kolejności:

  1. 25.04.2018 - XXII Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjanych (Stadion Miejski
    w Białymstoku),
  2. 17.05.2018 - XLI Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla uczniów szkół gimnazjalnych (WORD Suwałki),
  3. 22.05.2018 - XLI Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla uczniów szkół podstawowych (WORD Łomża),
  4. 12-13.06.2018 - XXII Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjanych (Stadion Miejski
    w Białymstoku).

Wszystkie wyżej wymienione Turnieje otrzymały Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego. Dodatkowo na posiedzeniu ustalono, iż w roku 2018 nie będzie organizowany Wojewódzki Turniej BRD dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dla wszystkich zgromadzonych za trud włożony w przygotowanie Turniejów w 2017 roku oraz życzeniami owocnej współpracy w Nowym Roku.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: 
Słowa kluczowe: 
Share

Galeria