Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki spotkał się z Jorge Viegas’em – Prezydentem Światowej Federacji Motocyklowej.