30 załóg znalazło się na listach zgłoszeń 1. Rajdu Rzeszowiak, opublikowanych przez Automobilklub Rzeszowski.