Automobilklub Krakowski zamknął 3 maja listę zgłoszeń do PLATINUM 5.