Ponownie sport kartingowy był bardzo popularny podczas ferii w mieście.