Program szkolenia sędziów sportu samochodowego. Termin:21 listopada 2020 r.
Program Szkolenia Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego              
Program szkolenia Sędziów Sportu Samochodowego:                                
Program szkolenia sędziów sportu samochodowego.
Szkolenie kandydatów na sędziów i zawodników sportu samochodowego