Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2017 rok.   1. Przepisy ogólne.