Komunikat nr 7/2018 Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych