REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO
Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 8/2016 z dnia 22.09.2016 1.  RAJDY
Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 7/2016 z dnia 11.08.2016   1. ERRATA NR 6/2016
Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego 1. Powołanie funkcji sedziego flagowego
1. ERRATA NR 3/2016
KomunikatGłównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 1/2016 z dnia 24.02.2016  
Komunikat Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM nr 10/2015 ERRATA NR 9/2015
1. ERRATA NR 10/2014 Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM podjeła decyzje o wydaniu erraty nr 10/2014 do opublikowanych regulaminów:
GKSS PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 5/2014 do opublikowanego regulaminu: 
1. ERRATA NR 2/2014
1. REGULAMIN LICENCJI SPORTU SAMOCHODOWEGO
z dnia 26.09.2012 dot. WSMP oraz Kalendarza RSMP i RPP 2013
5. Runda Platinum RSMP – 38.Rajd Koszyc