Okres rozliczania dochodów za 2018 rok to okazja do wsparcia potrzebujących Fundacji Polskiego Związku Motorowego.
Okres rozliczania dochodów za 2017 rok to okazja do wsparcia potrzebujących Fundacji Polskiego Związku Motorowego.