Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego ogłasza nabór kandydatów na sędziów sportu żużlowego.