Kurs na licencje B,C; B,C JUNIOR                                   1. Termin:
HARMONOGRAM I ZASADY ORGANIZACJI KURSU DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘO LICENCJĘ „B, C”  i „B, C JUNIOR”
Kurs na licencje B,C , BC JUNIOR 1. Termin:           2 – 3 marca 2019 (sobota, niedziela)
1. Termin: 22 – 23 luty 2019 (piątek, sobota), 2. Miejsce:
1. Termin: 02-03 lutego 2019r. (sobota, niedziela), 2. Miejsce:
Kurs na certyfikat i licencje B,C , BC JUNIOR                                   1. Termin:
Automobilklub Kielecki organizuje w dniach 02-03 grudnia br. kurs na licencję wyścigową B, C, BC Junior.
1. Termin: 02  - 03.12 2018 r.  (niedziela i poniedziałek) 2. Miejsce:       
PROGRAM kursu na licencję BC, BC Junior 19 i 20 marca  2016 Tor „Poznań”  
1. Termin: 03 - 04 lipca 2015 r. ( popołudniowy piątek  i sobota od rana)