Historii caravaningu w Polskim Związku Motorowym nie można opisać bez nawiązania do turystyki motorowej jako takiej.