PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM

PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2021

Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych 2021

Regulamin Przynależności Klubowej 2021 - wersja z dn. 29.10.2020
Zbiór Zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2021 - Załącznik do RPK - wersja z dn.29.10.2020
Zbiór Zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2021 - Załącznik do RPK - wersja angielska - wersja z dn. 29.10.2020

Regulamin DMP

Regulamin DM I i DM II Ligi

PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2020

Wytyczne PZM – treningi żużlowe indywidualne i grupowe - wersja z dn. 05.06.2020

Wykaz regulaminów obowiązujących w sporcie żużlowym i słowniczek - wersja z dn. 28.09.2020

Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych - aktualizacja z dn. 11.09.2020
Załącznik A do Regulaminu Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych  - wersja z dn. 10.06.2020

Regulamin Przynależności Klubowej 2020 - wersja z dn. 23.06.2020
Zbiór Zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2020 - Załącznik do RPK - wersja z dn.19.06.2020
Zbiór Zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2020 - Załącznik do RPK - wersja angielska - wersja z dn. 19.06.2020

REGULAMINY SANITARNE:
Regulamin sanitarny - wersja polska - EŻ - z dn. 05.10.2020
Załącznik nr 1 do Regulaminu Sanitarnego PZM.Wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności. - EŻ - 28.07.2020
Załącznik nr 2 do Regulaminu Sanitarnego PZM. Wytyczne sanitarne dotyczące zachowania się w podróży zagranicznej na zawody. - EŻ - 28.07.2020

Regulamin sanitarny - wersja angielska - EŻ - z dn. 05.10.2020
Załącznik nr 1 do Regulaminu Sanitarnego PZM.Wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności. - wersja angielska EŻ - 28.07.2020
Załącznik nr 2 do Regulaminu Sanitarnego PZM. Wytyczne sanitarne dotyczące zachowania się w podróży zagranicznej na zawody.- wersja angielska - EŻ - 28.07.2020

Regulamin sanitarny - wersja polska - I i II liga - aktualizacja z dn. 07.08.2020
Załącznik nr 1 do Regulaminu Sanitarnego PZM.Wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności. - I i II Liga - aktualizacja z dn. 30.07.2020
Załącznik nr 2 do Regulaminu Sanitarnego PZM. Wytyczne dot. podróży zagranicznych - I i II Liga - aktualizacja z dn. 30.07.2020

Regulamin sanitarny - wersja angielska - I i II liga - z dn. 07.08.2020 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Sanitarnego PZM.Wytyczne sanitarne dotyczące strefy trybun dla meczów z udziałem publiczności. - I Liga - wersja angielska - z dn. 27.06.2020

Regulamin sanitarny imprez PZM z wyłączeniem zawodów ligowych - aktualizacja z dnia 2.09.2020

Formularz oceny medycznej - wersja polska z dn. 12.06.2020
Formularz oceny medycznej - wersja angielska z dn. 12.06.2020

Regulamin Torów 2020 - wersja z dn. 28.06.2020
Załączniki do Regulaminu Torów - aktualizacja z dn. 06.08.2020

Regulamin szkolenia w sporcie żużlowym

REGULAMINY MISTRZOSTW POLSKI I NAGRÓD PZM:

Regulamin DM I i DM II Ligi - aktualizacja w dn. 08.07.2020

Regulamin DMP - wersja z dn. 04.06.2020

Regulamin Organizacyjny DMP - wersja z dn. 04.06.2020

Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I i II Ligi - aktualizacja w dn. 15.06.2020
Załącznik nr 1 do RO DM I Ligi - wersja z dn. 08.07.2020
Załącznik nr 3 do RO DM I i II Ligi 2020

REGULAMIN LIGI JUNIORÓW I INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW LIGI JUNIORÓW - Ekstraliga - 1.07.2020
Regulamin Sanitarny Ligi Juniorów PGE Ekstraligi - 1.07.2020

Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw 1. Ligi Żużlowej 2020 

Regulamin DMPJ - wersja z dn. 22.07.2020

Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM/SE - aktualizacja w dn. 16.03.2020

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski i MIMP - wersja z dn. 08.07.2020

Regulamin Mistrzostw Polski Par Klubowych i MMPPK - wersja z dn. 9.07.2020

Regulamin  Rozgrywek o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask - wersja z dn. 14.07.2020

Regulamin Indywidualnego Pucharu Polski 250cc - wersja z dn. 05.10.2020

NICE Cup 2020 - regulamin cyklu

Regulamin Dyscyplinarny PZM - tekst jednolity z dn. 30.07.2020

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

Regulamin Medyczny PZM

Postanowienia na rok 2020 - aktualizacja z dnia 02.09.2020

 

Zbiór zasad etyki w sporcie żużlowym

Kodeks etyczny osób urzędowych w sporcie żużlowym

Regulamin Meczów Żużlowej Reprezentacji Polski 2020

SYSTEMY PRZYKRYCIA TORU ŻUŻLOWEGO

Certyfikat 1
Certyfikat 2

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2020

FIM Track Racing Appendices 2020 v.6 - aktualizacja w dn. 12.08.2020

FIM Speedway Grand Prix 2020

FIM Speedway of Nations 2020

FIM Medical Code 2020 v. 24022020

FIM Anti-Doping Code 2020 v. 20012020

FIM Technical Track Racing Rules 2020

TŁUMACZENIA REGULAMINÓW 2020
Regulamin Techniczny FIM 2020  - wersja z dn. 20.06.2020

PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2019

Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych
Regulamin Przynależności Klubowej 2019
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2019- Załącznik do RPK
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2019 - Zalacznik do RPK_wersja angielska
Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Motorowego - tekst jednolity 15062019
Załącznik nr 3 do Regulaminu dyscyplinarnego PZM - Szczegółowe przepisy dyscyplinarne w sporcie żużlowym
PRZEPISY DYSCYPLINARNE SPORTU ŻUŻLOWEGO

Regulamin Medyczny PZM
Regulamin szkolenia w sporcie żużlowym
Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM/SE
Regulamin IMP i MIMP
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski (DMP)
Regulamin Organizacyjny DMP
Regulamin DM I i DM II Ligi
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I i II Ligi 
Załącznik nr 1 do RO DM I i II Ligi 2019
Załącznik nr 2 do RO DM I i II Ligi 2019 
Załącznik nr 3 do RO DM I i II Ligi 2019
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
Regulamin MPPK i MMPPK
Regulamin Rozgrywek o ZK, SK i BK
Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi
Regulamin Torów 2019
Załączniki do Regulaminu Torów  
Postanowienia na rok 2019

Kodeks Etyczny Osób Urzedowych w Sporcie Żużlowym

Regulamin Meczów Żużlowej Reprezentacji Polski 2019 

Regulamin szczegółowy zawodów  Nice Cup 2V 2019

Regulamin Szczegółowy - Zawody 250cc o "Puchar Ekstraligi"
 

Zasady udzielania akredytacji prasowych przez Kluby (I i II liga) 
Wniosek o akredytację I liga
Wniosek o akredytację II liga

Zasady przyjmowania zorganizowanych grup kibiców klubu gości na zawodach żużlowych

Wytyczne dla projektantów stadionów żużlowych, stanowiących zbiór parametrów technicznych jakie musza być uwzględnione w procesie projektowania nowych stadionów żużlowych oraz modernizowania istniejących

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2019

FIM Track Racing Appendices 2019 v.03092019

FIM Speedway of Nations 2019 v.10072019
FIM Track Racing Technical Rules 2019 v. 2

2019 FIM Europe Track Racing Rules 

KODEKS ANTYDOPINGOWY 2019

TŁUMACZENIA REGULAMINÓW 2019 

Regulamin Techniczny FIM 2019 
Załącznik do Regulaminu Technicznego FIM 2019_Rysunki

NORMY DLA TORÓW DO WYŚCIGÓW TOROWYCH

PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2018

Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych
Druki Obowiązujące w Sporcie Żużlowym
Regulamin Przynależności Klubowej 2018
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2018- Załącznik do RPK
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2018 - Zalacznik do RPK_wersja angielska
Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Motorowego
Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego
Regulamin Medyczny PZM
Regulamin szkolenia w sporcie żużlowym
Załącznik nr 1-10 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie Żużlowym
Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM/SE
Regulamin IMP i MIMP
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski (DMP)
Regulamin Organizacyjny DMP
Regulamin DM I i DM II Ligi
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I i II Ligi
ZAŁĄCZNIK NR 1 - RO DM I i II ligi
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
Regulamin MPPK i MMPPK
Regulamin Rozgrywek o ZK, SK i BK
Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi
Regulamin Torów 2018
Załączniki do Regulaminu Torów 
Postanowienia na rok 2018

Kodeks Etyczny Osób Urzedowych w Sporcie Żużlowym

Regulamin Meczów Żużlowej Reprezentacji Polski 2018

Regulamin akredytacji dziennikarskich I i II liga

Zasady przyjmowania zorganizowanych grup kibiców klubu gości na zawodach żużlowych

 

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2018

FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2018 08082018 
FIM SPEEDWAY OF NATIONS 2018 _08082018
TRACK RACING APPENDICES 2018_08.08.2018

NORMY DLA TORÓW DO WYSCIGÓW TOROWYCH FIM (STRC) 2018

2018 FIM EUROPE Track Racing Rules

KODEKS ANTYDOPINGOWY FIM 2018

FIM TECHNICAL RULES TRACK RACING 2018 - PRZEPISY TECHNICZNE FIM

FIM ENVIRONMENTAL CODE 2018 - KODEKS OCHRONY SRODOWISKA FIM

NORMY DLA TORÓW DO WYSCIGÓW TOROWYCH FIM (STRC) 2018-TŁUMACZENIE- wersja 12.03.2018

FIM Przepisy Techniczne w Wyścigach Torowych (łącznie z piłką motorową) 2018_TŁUMACZENIE_wersja 13.03.2018

 

Archiwum:

Żużel: