Zespół ds. Technicznych GKSS PZM

1. Informacje Zespołu ds. Technicznych

Wykaz sędziów sportu samochodowego rekomendowanych przez GKSS PZM do pracy w Zespołach Technicznych w sezonie 2019

Przedsezonowe Badanie Kontrolne HRSMP 2019

2. Wykaz homologacji PZM:

- samochody

-  podzespoły

- wyposażenie

3. Wykaz certyfikatów PZM:

- samochody

- podzespoły

- wyposażenie

4. Wykaz dopuszczonych elementów w krajowym sporcie samochodowym:

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów z aktualną i wygasłą homologacją

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów historycznych

5. Dokumenty samochodów sportowych:

ZASADY WYDAWANIA KSIĄŻKI SAMOCHODU SPORTOWEGO  PZM (KSS)

ZASADY WYDAWANIA NARODOWYCH HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH (NHTP)

ZASADY WYDAWANIA HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA (HTP)

5. Zasady homologacji / certyfikacji PZM

ZASADY HOMOLOGACJI / CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ NADZORU NAD KRAJOWYMI PRODUCENTAMI

Załącznik nr 1 do zasad homologacji / certyfikacji wyposażenia bezpieczeństwa oraz nadzoru nad krajowymi producentami

 

Licencje zawodnicze
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2019

Załączniki do regulaminu:
1. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
2. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
3. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
4. Wniosek o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Druk danych osobowych zawodnika
7. Standardy przeprowadzania badań psychologicznych
8. Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego
9. Druk oświadczenia do ubezpieczenia
10. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika/sponsorskiej - sport samochodowy
11. Zgłoszenie zmiany reprezentacji klubowej w sporcie samochodowym
12. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
13. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
14. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN
15. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia B,C / B,C Junior

Formularz wznowienia licencji 

Licencje sędziowskie
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Wniosek o przekwalifikowanie licencji sędziego sportu samochodowego

Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Wniosek o przyznanie licencji sędziego chronometrażysty 

Informacja GKSS w sprawie szkoleń dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
Osoby, ubezpieczane w TU COMPENSA SA (przy licencjach PZM) są zobowiązane do zapoznania się z nw. dokumentami, a następnie do podpisania oświadczenia.
Komunikat ZG PZM z dnia 20.12.2018 dot. Ubezpieczeń na rok 2019 z obowiązującymi stawkami i opłatami
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  Compensa VOYAGE
Warunki szczególne ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i transportu Załącznik  nr  1 do polisy typ 19031
Obowiązek informacyjny ADO - Compensa
Druk Oświadczenia do ubezpieczenia
Podpisane oświadczenia muszą być składane w odpowiednim ZG/ZO PZM w momencie wydania/przedłużania licencji.
Dodatkowo do pobrania: druk zgłoszenia szkody

Licencje klubowe

Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
Informacja

Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w SPORCIE SAMOCHODOWYM