ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu Sportu Kartingowego 2018

Załącznik nr 1 -  PROTOKÓŁ -DECYZJA SĘDZIEGO GŁÓWNEGO  

Załącznik nr 2 -  PROTOKÓŁ DYREKTORA WYŚCIGU

Załącznik nr 3 -  PROTOKÓŁ BADANIA TECHNICZNEGO

Załącznik nr 4 -  PROTOKÓŁ KOMISJI TECHNICZNEJ PO ZAWODACH

Załącznik nr 5 -  PROTOKÓŁ POMIARU GŁOŚNOŚCI

Załącznik nr 6 -  INFORMACJA O ORGANIZOWANEJ IMPREZIE KARTINGOWEJ

Załącznik nr 7 -  WYPŁATY NAGRÓD PIENIĘŻNYCH

Załącznik nr 8 -  SPRAWOZDANIE WŁADZ ZAWODÓW 

Załącznik nr 9 -  REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW

Załącznik nr 10 -  IDENTYFIKATOR ZAWODNIKA I MECHANIKA

Załącznik nr 10.1 -  OZNAKOWANIE MIEJSCA W PARKU MASZYN

Załącznik nr 11 -  ZGŁOSZENIE DO POKAZÓW

Załącznik nr 12 -  ZGŁOSZENIE ZAWODNIKA CAŁOROCZNE

Załącznik nr 13 -  ZGŁOSZENIE  ZAWODNIKA   DO ZAWODÓW

Załącznik 14 - REGULAMIN LICENCJI TEAM

Załącznik 14 WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI TEAM

Załącznik 15 - REGULAMIN TORÓW KARTINGOWYCH

Załącznik 16 - MIDZYNARODOWE LICENCJE KIEROWCÓW

Załącznik 17 - PROTOKÓŁ KONTROLI OSŁONY ZDERZAKA PRZEDNIEGO

Załącznik nr 18 -  ZGŁOSZENIE  SPRZĘTU

Załącznik nr 19 -  REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH 

Załącznik nr 19  -  WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI JUNIOr, SENIOR, M

Załącznik Nr 19 C  -  WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI JEDNORAZOWEJ

Załącznik Nr 19 D ,E, F -  WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Załącznik Nr 19 A  -  WNIOSEK O WZNOWIENIU LICENCJI JUNIOR/SENIOR

Załącznik Nr 20 -  REGULAMIN SĘDZIÓW SPORTU KARTINGOWEGO

Załącznik Nr 20 - WNIOSKI NA LICENCJE SĘDZIOWSKIE

Załącznik Nr 21 -  REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI UPRAWNIAJĄCEJ KLUBY DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

Załącznik Nr 22 -  REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI TRENERA LUB INSTRUKTORA W SPORTACH MOTOROWYCH 

Załącznik Nr 23 -  REGULAMIN KADRY NARODOWEJ 

Załącznik Nr 24 -  ZASADY WYZNACZANIA OBSAD SĘDZIOWSKICH 

Załącznik Nr 25 -  REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW

Załącznik Nr 26 -  LICENCJE ZAWODNIKÓW 

Załącznik Nr 27 -  REGULAMIN KRAJOWEGO ZESPOŁU SĘDZIÓW SPORTOWYCH 

Załącznik Nr 28 - REGULAMIN PRZYZNAWANIA i POZBAWIANIA LICENCJI SĘDZIEGO SPORTOWEGO

Karting: