Newsletter Polski Holding Hotelowy

Newsletter Polski Holding Hotelowy

Newsletter Polski Holding Hotelowy

 

Specjalna oferta dla Członków PZM w renomowanych hotelach PHH

  1. Członkom PZM przysługuje rabat w wysokości 15% wartości usług noclegowych, naliczany od najniższej stawki obowiązującej na dany dzień bez śniadania („best flex“) lub ze śniadaniem („stay with breakfast“). Rabat członkowski nie sumuje się z innymi rabatami oraz promocjami.

Lista hoteli, w których obowiązuje oferta członkowska, jest dostępna TUTAJ

  1. Rabat członkowski naliczany jest od całkowitej wartości usługi noclegowej zarezerwowanej i zrealizowanej przez Członka PZM. Maksymalna liczba pokoi, która może być zarezerwowana jednocześnie, to 2 pokoje, przy czym Członek PZM musi zostać zameldowany w jednym z tych pokoi.
  1. W celu skorzystania z rabatu członkowskiego, podczas dokonywania rezerwacji telefonicznej, e-mailowej lub bezpośrednio w hotelu należy powołać się na PZM. Warunkiem skorzystania z rabatu jest także okazanie ważnej Karty PZM w recepcji hotelu podczas zameldowania.
  1. Liczba rabatów członkowskich, z jakich można skorzystać w ciągu roku kalendarzowego, nie jest limitowana.

 

 

Newsletter Polski Holding Hotelowy

 

Newsletter Polski Holding Hotelowy