Dla członków PZM dodatkowe 10% zniżki na ubezpieczenia majątkowe w Compensa

Miło nam poinformować, że członkowie Polskiego Związku Motorowego mają prawo do uzyskania 10% zniżki na ubezpieczenia majątkowe w ramach Ubezpieczenia Compensa Rodzina.

Przypominamy, że zniżki dla członków PZM naliczane są niezależnie i dodatkowo do aktualnie obowiązujących promocji, a oferta dostępna jest na infolinii oraz u wszystkich Agentów Compensy.

COMPENSA RODZINA to pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych dla osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć Twój dom i mieszkanie wraz z ich wyposażeniem, garaż i inne budynki znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości, a także życie i zdrowie domowników na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Compensa Rodzina przeznaczona jest dla właścicieli i najemców domów lub mieszkań, a także dla osób,  które budują lub remontują swoją nieruchomość.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom mieszkalny wraz ze stałymi elementami
 • mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze wraz ze stałymi
 • elementami oraz miejsce parkingowe
 • budynki gospodarcze wraz ze stałymi elementami
 • budowle wraz ze stałymi elementami
 • nieruchomości w budowie
 • ruchomości domowe, w tym również od rozboju poza
 • miejscem ubezpieczenia
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • koszty usług Home Assistance
 • szyby i inne przedmioty od stłuczenia lub pęknięcia
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk (All Risk)
 • mienie firmowe
 • dom letniskowy
 • koszty pomocy informatycznej
 • zdrowie i życie Ubezpieczonego na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy określony w umowie ubezpieczenia

szczegółowy zakres ubezpieczenia 

 

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający określa:

• sumę gwarancyjną;

• sumy ubezpieczenia, które powinny odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia   określanej zgodnie z postanowieniami OWU.

 

Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej stanowią górną granicę odpowiedzialności COMPENSY.

Przypominamy również, że w sprawie zniżek w Compensie mogą się Państwo kontaktować z Klubem telefonicznie pod numerem telefonu 22 532-84-44 wew. 2 lub 3, poprzez Chat na stronie https://assistance.pzm.pl oraz poprzez komunikator Viber na nr +48 782 781 791 (PZM ASSISTANCE VIBER) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.