Pełen wykaz hoteli znajdą Państwo pod adresem 
https://klub.sospzmot.org/uploads/wykaz_hoteli.pdf