Mamy dobre wieści z sejmu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz wystosował kilka bardzo ważnych dla naszego środowiska interpelacji. Przy pracach nad interpelacjami pomagał posłowi Piotr Pszczółkowski, członek Komisji Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Polski, działający w sejmie z ramienia klubu CAAR i będący w stałym kontakcie z redaktorem naczelnym miesięcznika Automobilista. Pan Piotr w swoich działaniach konsultuje się także z GKPZ PZM. Dzięki posłowi Pawłowi Poncyljuszowi do Ministra Infrastruktury dotarły następujące dokumenty:

- w sprawie konieczności wyłączenia najstarszych pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej spod obowiązku ich
rejestracji - numer dokumentu 23258
- w sprawie konieczności wyłączenia najstarszych pojazdów spod regulacji dotyczących wymiany oraz wskazań licznika przebiegu pojazdu
(drogomierza) - numer dokumentu 23259
- w sprawie potrzeby pozostawienia definicji pojazdu zabytkowego w
dotychczasowym brzmieniu - numer dokumentu 23262
- w sprawie ograniczenia biurokracji i wyznaczenia właściwego organu do
zawiadomienia o zbyciu pojazdu zabytkowego - numer dokumentu 23263
- w sprawie potrzeby wprowadzenia zmniejszonych tablic rejestracyjnych
dla pojazdów zabytkowych - numer dokumentu 23333
- w sprawie potrzeby wyłączenia pojazdów zabytkowych lub co najmniej 40-letnich spod wymogu ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu (zielonej strefy) - numer dokumentu 23333

Jeśli chcecie przeczytać dokładnie poszczególne interpelacje polecamy wizytę na sejmowej stronie posła Pawła Poncyljusza:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=9&Nrl=305&Typ=INT&Czyb=T
Ostatnie sześć pozycji to te które nas interesują.

Więcej o sprawie, jakie ma znaczenie i dlaczego jest ważna dla naszego środwoiska przeczytacie w najnowszym miesięczniku Automobilista, który ukaże się 25 maja.

Pojazdy zabytkowe: