1. Termin:
28/29 września 2019 r. (sobota, niedziela)

2. Miejsce:
Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi, ul. Aleksandrowska 2/8, 91-120 Łódź, Automobilklub Łódzki – Motodrom ul. Drewnowska 147, 91-008.

3. Kierownik Kursu:
Piotr Płaczek

4. Biuro:
Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi, ul. Aleksandrowska 2/8, 91-120 Łódź, zarząd-okregowy.lodz@pzm.pl, telefon 697-859-413                           

5. Zgłoszenia:
Pisemne zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska, przynależności klubowej oraz danych kontaktowych (numer telefonu oraz adres e-mail) należy przesłać do dnia 24.09.2019 roku na adres: zarząd-okregowy.lodz@pzm.pl
Opłata za kurs i egzamin wynosi 600,- zł
koszt zajęć teoretycznych   150,-zł;
Koszt zajęć praktycznych    200 zł
koszt egzaminu wynosi       250,-zł
Wpłaty za udział w kursie i egzaminie przyjmowane będą wyłącznie na konto organizatora. Nr konta: 19 1500 1546 1215 4001 0408 0000 /w tytule należy podać imię i nazwisko / Kandydaci na licencję Kierowcy stopnia RN, którzy mają odbyte (ukończone) minimum 4 KJS-y, SKJS, TIS lub 2 rundy RPPST/DDEC/HRSMP/HRPP chcąc uczestniczyć w takim kursie zobowiązani są do:
a. Przedstawienia załącznika P-3 (z potwierdzonymi ukończonymi imprezami)
b. Wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w wysokości 150,- PLN
c. Wzięcia udziału w egzaminie (art. IV pkt. 2 i 3), za który ustala się opłatę w kwocie 250,- PLN
Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN. Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

6. Program kursu:
28.09.2019 sobota zajęcia teoretyczne Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi, ul. Aleksandrowska 2/8
9:30-10:00 – przyjęcie uczestników kursu
10:00-17:00 – zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM na rok 2019
29.09.2019 niedziela zajęcia praktyczne Automobilklub Łódzki – Motodrom, ul. Drewnowska 147
10:00-11:30 – zajęcie praktyczne
12:30-14:30 – egzamin praktyczny część pierwsza i druga
15:30-16:00 – egzamin teoretyczny - Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi, ul. Aleksandrowska 2/8
16:00-17:00 – podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu

Kurs odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM: https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2019/regulaminy/licencje/licencja_.

7. Wykładowcy:
Piotr Płaczek – ISS 10/2018
Bartłomiej Archman – I - 323/12
Tomasz Łysoniewski – I - 322/12

8. Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący - Piotr Płaczek instruktor sportu samochodowego ISS
Członek  - Bartłomiej Archman licencja sędziowska I Kl, Przewodniczący OKSS ZO PZM w Łodzi /Wice Prezes ZO PZM w Łodzi
Członek - Tomasz Łysoniewski licencja sędziowska I Kl, Członek OKSS ZO PZM w Łodzi / Z-ca Delegata Technicznego PZM

9. Postanowienia końcowe:
Dojazd na kurs i egzamin własnym samochodem z dwoma siedzeniami /kierowcy i pasażera /oraz kaskiem. Kursantom zaleca się przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego.

Kierownik Kursu
Piotr Płaczek

 

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 11.09.2019