Informacja GKSS PZM dot. 6. rundy RSMP - Rajdu Elektrenai

INFORMACJA Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM z dnia 20.08.2018 dot. 6 Rundy RSMP 2018 rozgrywanej podczas Rajdu Elektrenai na Litwie w dniach 7-8.09.2018

I. RAJDY

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM publikuje poniżej istotne informacje oraz wyjaśnienia dotyczące 6 rundy RSMP 2018 rozgrywanej na Litwie w dniach 7-8.09.2018 podczas Rajdu Elektrenai.

1. Szutrowy Rajd Elektrenai stanowi 4 Rundę LARC oraz 6 Rundę RSMP (rajd II kategorii), a jego organizator:

VšĮ “Čapkausko autosportas”,

Elektrėnų st. 8E, Kaunas, Lithuania,

+370 618 40 711; +370 699 46 064,

info@rallyelektrenai.lt

www.rallyelektrenai.lt

przewidział trasę o długości 291 km, zawierającą 100,84 km odcinków specjalnych

2. Regulamin uzupełniający oraz pozostałe dokumenty rajdu opublikowane są w języku litewskim i angielskim na oficjalnej stronie zawodów http://rallyelektrenai.lt/en/participants/documents

3. Zgłoszenia:

a) I termin zgłoszeń do dnia 24.08.2018, godz. 18:00;

    II termin zgłoszeń do dnia 31.08.2018, godz. 18:00;

b) zgłoszenie się do Rajdu Elektrenai, 6 rundy RSMP 2018, nastąpi po wypełnieniu druku zgłoszenia (Entry form http://rallyelektrenai.lt/en/participants/documents). Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie dowodu wpłaty wpisowego na konto organizatora w wysokości i terminie określonym w Regulaminie Uzupełniającym http://rallyelektrenai.lt/wp-content/uploads/2018/08/SR-Elektrenai-Rally-2018-final.pdf

c) jeśli zawodnik zamierza się równolegle zgłosić do 4 rundy LARC wpłaca wyższe wpisowe i zgłasza ten fakt na druku zgłoszenia;

d) zawodnik musi być przygotowany na okazanie, w czasie Odbioru Administracyjnego, oryginałów zgłoszenia wraz z licencjami zawodnika/kierowcy/pilota, prawami jazdy kierowcy/pilota, Międzynarodowymi Książeczkami Zdrowia kierowcy/pilota;

e) celem przyspieszenia procedury Odbioru Administracyjnego skany wszystkich w/w dokumentów należy wysłać w momencie zgłoszenia się do zawodów na adres info@rallyelektrenai.lt

f) wymagane przez MKS FIA potwierdzenie zgody na udział w zawodach, na podstawie przedstawionej przez organizatora listy zgłoszeń, zostanie sporządzone w formie zbiorczej przez Biuro Sportu i Turystyki PZM i wysłane bezpośrednio do biura zawodów.

4. Wybrane zapisy regulaminowe:

a) w Rajdzie Elektrenai, 6 rundzie RSMP, obowiązują przepisy dotyczące dopuszczonego paliwa oraz opon zawarte w Regulaminie Ramowym RSMP 2018;

b) w czasie zapoznania z trasą rajdu oraz w czasie rajdu, organizator zastosuje monitoring GPS, będący podstawą do nakładania kar, w tym kar finansowych za naruszenie miejscowych przepisów ruchu drogowego. Urządzenie GPS będzie wydawane w czasie Odbioru Administracyjnego. Każdy zawodnik zobowiązany jest wpłacić depozyt za użytkowanie urządzenia GPS w wysokości 200 €, który zostanie zwrócony po jego oddaniu. Uprasza się wszystkich zawodników o zapoznanie się z zasadami stosowania i obsługi systemu GPS (art. 11.7 i załącznik nr 6 do Regulaminu Uzupełniającego);

c) w czasie Rajdu Elektrenai nie ma zastosowania Przedsezonowe Badanie Kontrolne (PBK), w związku z powyższym wszystkie samochody rajdowe muszą przejść Badanie Kontrolne 1 zgodnie z opublikowanym harmonogramem BK1;

d) zgodnie z Regulaminem Uzupełniającym zawodów w czasie Rajdu Elektrenai nie przewiduje się możliwości użycia samochodów rozpoznania trasy („szpiegów”).

5. Ubezpieczenie – dodatkowe informacje:

a) każdy kierowca/pilot legitymujący się licencją wydaną przez PZM zobowiązany jest posiadać dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia i transportu za granicą. W/w dodatkowe ubezpieczenie można wykupić (7 € - kurs średni NBP z dnia wpłaty) w Biurze Sportu i Turystyki PZM, jednak zgłoszenie do ubezpieczenia musi być wysłane najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów, czyli do dnia 31 sierpnia 2018;

b) przypominamy, że każdy kierowca/pilot/mechanik/członek zespołu powinien zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawaną przez właściwy terytorialnie do miejsca zamieszkania oddział NFZ.

Wszystkie pozostałe, użyteczne informacje można znaleźć w Przewodniku Rajdowym http://rallyelektrenai.lt/wp-content/uploads/2018/08/rally-guide-2018.pdf

Warszawa, 20 sierpnia 2018

 

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
Jarosław Noworól

Samochody: 
Share

News

Kajetanowicz i Szczepaniak drugą załogą WRC 2
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy po Rajdzie Katalonii... więcej
Habaj: Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa
Rozegrany w dniach 8-10 listopada Rajd Węgier zakończył sezon 2019 w rajdowych... więcej
Zmarł Zbigniew Jarosz
4 listopada, w wieku 85 lat zmarł Zbigniew Jarosz, wieloletni komandor Rajdu... więcej
ZAPRASZAMY NA XII OGÓLNOPOLSKI SAMOCHODOWY RAJD SENIORA
Już po raz dwunasty seniorzy z całej Polski podczas rajdowej zabawy będą mogli... więcej
Mamy srebro na Igrzyskach Sportów Motorowych FIA!
W niedzielę, 3 listopada na torze Vallelunga srebrny medal w pierwszych... więcej
Na Igrzyskach Sportów Motorowych FIA nasi reprezentanci brylowali w sobotę w Pucharze GT
Sobota, 2 listopada, kolejny dzień pierwszych Igrzysk Sportów Motorowych FIA,... więcej

Strony

- Archiwum