Pamiętaj o przekazaniu aktualnego ubezpieczenia OC

Ten kto sprzedaje pojazd ma obowiązek przekazać kupującemu aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Osoba, która sprzedaje pojazd ma obowiązek przekazać OC. Przepisy nakazują tez, żeby powiadomić pisemnie swojego ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu ubezpieczeniowemu należy podać dane nabywcy pojazdu. Na zbywcy pojazdu ciąży solidarna odpowiedzialność z kupującym za zapłatę składki OC  od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia towarzystwa o sprzedaży.

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że każda osoba odpowiada za całość długu niezapłaconego OC. Ubezpieczyciel może dochodzić całości lub części długu od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna,

Zatem jeśli nowy właściciel samochodu nie wykupi nowej polisy OC, towarzystwo ubezpieczeniowe może żądać od sprzedającego zapłacenia całej brakującej ( według ubezpieczyciela ) składki.

W praktyce przy obsłudze członków w zakresie wystawiania polis OC w PZU dochodzi wśród naszych członków wielokrotnie do takich zaniedbań. To bardzo ważne dla sprzedającego,  dlatego zamieszczamy tę informację

Sprawdź czy przysługuje Ci zniżka w PZU

Ubezpieczenia@pzmtravel.com.pl

Pojazdy zabytkowe: 
Źródło newsa: 
Źródło zdjęcia: