Ten kto sprzedaje pojazd ma obowiązek przekazać kupującemu aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Osoba, która sprzedaje pojazd ma obowiązek przekazać OC. Przepisy nakazują tez, żeby powiadomić pisemnie swojego ubezpieczyciela o sprzedaży auta w terminie 14 dni od przeniesienia prawa własności pojazdu. Towarzystwu ubezpieczeniowemu należy podać dane nabywcy pojazdu. Na zbywcy pojazdu ciąży solidarna odpowiedzialność z kupującym za zapłatę składki OC  od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia towarzystwa o sprzedaży.

Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że każda osoba odpowiada za całość długu niezapłaconego OC. Ubezpieczyciel może dochodzić całości lub części długu od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna,

Zatem jeśli nowy właściciel samochodu nie wykupi nowej polisy OC, towarzystwo ubezpieczeniowe może żądać od sprzedającego zapłacenia całej brakującej ( według ubezpieczyciela ) składki.

W praktyce przy obsłudze członków w zakresie wystawiania polis OC w PZU dochodzi wśród naszych członków wielokrotnie do takich zaniedbań. To bardzo ważne dla sprzedającego,  dlatego zamieszczamy tę informację

Sprawdź czy przysługuje Ci zniżka w PZU

Ubezpieczenia@pzmtravel.com.pl

Pojazdy zabytkowe: 
Źródło newsa: 
Źródło zdjęcia: