1. Ubezpieczenie OC jest dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy i dotyczy organizowania przez Klub zrzeszony w PZM rajdów samochodowych, motocyklowych oraz spotkań rekreacyjno-sportowych z udziałem pojazdów turystycznych, nie będących imprezami masowymi podlegającymi ubezpieczeniu obowiązkowemu.

Unikalną cechą tego programu jest możliwość rozszerzenia ochrony (za dodatkową opłatą) na szkody osobowe i majątkowe wyrządzone podczas imprezy przez pojazdy niezarejestrowane nie posiadające obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Szczegóły oferty OC
Tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC 

 

2. Ubezpieczenie NNW obejmuje osoby wykonujące czynności techniczno - administracyjne w czasie rajdów samochodowych, motocyklowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem pojazdów turystycznych, organizowanych przez Kluby zrzeszone w Polskim Związku Motorowym.
W szczególności oznacza to objęcie ochroną wolontariuszy, którzy na prośbę Klubu pomagają w organizacji imprezy.  

Szczegóły oferty NNW
Tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW Plus

 

Ww. ubezpieczenia można zawrzeć za pośrednictwem PZM TRAVEL lub dowolnej innej Spółki PZM będącej agentem INTERRISK TU S.A. VIG.