Kurs na licencje trenera, instruktora sportu samochodowego PZM - KURS ODWOŁANY

KURS W SEZONIE 2017 ODWOŁANY

1. Termin:
I zjazd : 04 - 05 listopada 2017 , II zjazd +egzamin końcowy  25- 26 listopada 2017 2017(lub 2-3 grudnia)

2. Miejsce:
Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy, ul. Fordońska 116 , 85-739 Bydgoszcz  

3.Zgłoszenia:
Udział w kursie wziąć mogą osoby, które spełniają wymagania zawarte w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych z dnia 21.01.2014  stanowiącym załącznik do Uchwały nr 18/2006 ZGPZM z dnia 16 września 2006 (tekst jednolity 13.05.2017). Kandydat na instruktora musi poza wymienionymi w Uchwale wymogami posiadać uprawnienia zawodnika i sędziego sportu  samochodowego ( w innych przypadkach decyzje podejmie GKSS po zapoznaniu się z opinią macierzystego klubu i ZOPZM ). Zgłoszenie z  wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą  elektroniczną lub pocztą tradycyjną do dnia 13 października 2017 na adres:
ZO PZM, 85-739 Bydgoszcz ul. Fordońska 116   tel. 52 345 20 44,
e-mail: zarzad-okregowy.bydgoszcz@pzm.pl.
Opłata za kurs wynosi :
- 1.000,- dla kandydatów na instruktorów,
-    700,- dla kandydatów na trenerów,
którą należy wpłacić w okresie do 20 października 2017  na konto banku – ZO PZM w Bydgoszczy  nr 33 1500 1360 1213 6001 9205 0000. W ramach opłaty kursanci otrzymują każdego dnia obiad oraz kawę ,herbatę, ciastka w przerwach między zajęciami. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 25 osób o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń ( w przypadku małego zainteresowania rezerwujemy sobie prawo odwołania kursu).

4. Program godzinowy kursu:

DATA

DZIEŃ

ROZKŁAD GODZINOWY DLA

Zajęcia/przerwy

instruktorów

trenerów

04.11.2017

sobota

09.00 -13.00

09.00 -13.00

zajęcia teoretyczne

04.11.2017

sobota

13.00 -14.00

13.00 -14.00

obiad

04.11.2017

sobota

14.00 - 21.00

14.00 - 21.00

zajęcia teoretyczne

05.11.2017

niedziela

08.00 - 12.30

             ------------

zajęcia teoretyczne

05.11.2017

niedziela

13.00 -14.00

------------

obiad

05.11.2017

niedziela

14.00 - 18.00

------------

zajęcia teoretyczne

25.02.2017

sobota

09.00 – 14.00

------------

zajęcia praktyczne i teoretyczne

25.11.2017

sobota

14.00 – 15.00

------------

obiad

25.11.2017

sobota

15.00 – 21.00

17.00 – 21.00

zajęcia teoretyczne

26.11.2017

niedziela

08.00 – 12.30

08.00 – 12.30

zajęcia teoretyczne i praktyczne

26.11.2017

niedziela

12.30 – 13.30

12.30 – 13.30

obiad

26.11.2017

niedziela

13.30 – 16.30

13.30 – 16.30

egzaminy

26.11.2017

niedziela

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

ogłoszenie wyników i zakończenie

5.  Szczegółowy program, wykładowcy, Komisja Egzaminacyjna
Odpowiedzialnym za program, zakwalifikowanie uczestników kursu i dobór kadry wykładowczej z ramienia GKSS jest Krzysztof Studziński. Szczegółowy plan zajęć z tematami, wykładowcami i miejscem odbywania się zajęć oraz skład Komisji  Egzaminacyjnej kandydaci na instruktorów i trenerów otrzymają drogą elektroniczną wraz z informacją  o zakwalifikowaniu na kurs.                                              

6. Zakwaterowanie:
Najbliższy hotel znajduje się na sąsiadującej z miejscem wykładów posesji (Hotel Pomorski pomorski@hotel-pomorski.pl , tel. (052) 375 85 45, 501-008-517).  Rezerwacji   należy dokonać na własny rachunek.

                            

Kierownik Kursu
Łukasz Chorzępa

                 

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 18 sierpnia 2017.

 

Share

News

Kuba Przygoński awansował na 3. miejsce w rajdzie Kataru
Kuba Przygoński i Timo Gottschalk mogą zaliczyć trzeci dzień rywalizacji w... więcej
Przekaż 1% Fundacji PZM
Okres rozliczania dochodów za 2019 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Kurs na licencję stopnia RN - 14-15.03.2020 Koszlin
Automobilklub Koszaliński zaprasza kandydatów na zawodników sportu... więcej
Rajd Kataru: Pech załogi ORLEN Team
Wygięty wahacz stanął Kubie Przygońskiemu oraz Timo Gottschalkowi na drodze do... więcej
Alfa Romeo Racing Orlen Team w Warszawie
Kilkanaście minut temu odbyła się uroczysta prezentacja zespołu Alfa Romeo... więcej
Dobry początek załogi ORLEN Team w rajdzie Kataru
Od trzeciego miejsca rywalizację w rajdzie Kataru rozpoczęli Kuba Przygoński... więcej
Biuletyn PZM Nr 18 - Luty 2020
Rok 2020 jest szczególny dla Polskiego Związku Motorowego, który obchodzi... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego – licencja klasy I i II
1. Termin:22 lutego 2020 (sobota)2. Miejsce:Automobilklub Sudecki, ul.... więcej
Kurs na licencję stopnia RN - 29.02-01.03.2020 Kłodzko
Auto Moto Klub Kłodzko zaprasza kandydatów:- na zawodników sportu samochodowego... więcej

Strony

- Archiwum