Kontakt

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. w Lublinie

20-064 Lublin, ul. B. Prusa 8, lublin@pzm.pl

Tel. 81 53 34 204 - PZM OZDG LUBLIN
Tel. 81 74 78 493, fax 81 53 34 300

Facebook

Partnerzy

                

OZDG (Spółka zarządzająca): 
Share

PRACA: Mechanik - Diagnosta samochodowy

 

 

Polski Związek Motorowy

OZDG Sp. z o.o. w Lublinie

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. w Lublinie poszukuje kandydata na stanowisko:

Mechanik - Diagnosta samochodowy

Miejsce pracy: Parczew

WYMAGANIA

 

 

PZM OZDG Spółka z o.o. w Lublinie - zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z o.o.  w Lublinie ul. Prusa 8, Nr KRS 0000062614, NIP 712-015-73-34 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

Przedmiotem działalności są usługi motoryzacyjne, sprzedaż samochodów (dealer FIAT) - Lublin naprawa, serwis, stacje kontroli pojazdów (SKP Zamość, Parczew, Międzyrzec Podlaski, Rzeszów)

pośrednictwo finansowe (kredyty, polisy ubezpieczeniowe), handel towarami, walutami -  kantory  przejścia graniczne Zosin, Terespol, Dołhobyczów

rzeczoznawstwo, hotel, działalność szkoleniowa – ośrodki szkolenia kierowców- Lublin, Biała Podlaska, Chełm.

Spółka jest komplementariuszem PZM OZDG Sp.  z o.o. – Spółka Komandytowa w Rzeszowie.

Zatrudnienie przeciętne wynosi 127 osób. Suma bilansowa za rok 2015 wyniosła 7 431 487,95 przychody ze sprzedaży usług i towarów 27 094 359,73zł . Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych. Księgi rachunkowe wraz z dokumentami prowadzone są w siedzibie Spółki w Lublinie ul. Prusa 8 .

Dodatkowych informacji udzieli P. Urszula Łos – Główny Księgowy 81 5334215

Przewidywany termin sporządzenia końcowego raportu wraz z opinią do końca lutego 2017r.

Ofertę z ceną usługi proszę o przesłanie pocztą na adres: 20-064 Lublin, ul. B Prusa 8  lub e-mailem: lublin@pzm.pl lub urszula.los@pzm.pl do dnia 29.08.2016r.