Kontakt

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o. w Lublinie

20-064 Lublin, ul. B. Prusa 8, lublin@pzm.pl

Tel. 81 53 34 204 - PZM OZDG LUBLIN
Tel. 81 74 78 493, fax 81 53 34 300

Inspektor Ochrony Danych Osobowych iodo.lublin@pzm.pl

Facebook

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej
Spółka z o.o. w Lublinie ul. Prusa 8

O G Ł A S Z A

przetarg ofertowy nieograniczony na budowę węzłów ciepłowniczych W-1 i W-2 oraz przyłącza ciepłowniczego od węzła W-1 do W-2 przy ul. Prusa 8 w Lublinie, obejmujący roboty:

 

  •  demontaż istniejących rurociągów stalowych i rozdzielaczy oraz  podgrzewaczy wodnych i parowych w węzłach W-1 i W-2,
  •  wykonanie i wyposażenie węzłów W-1 i W-2 zgodnie z projektem,
  •  wykonanie przyłącza ciepłowniczego od węzła W-1 do W-2 zgodnie z projektem,
  •  wykonanie przyłącza ciepłowniczego od węzła W-2 do rozdzielacza w budynku Stacji Obsługi Samochodów,
  •  modernizacja przyłącza wody zimnej od zaworu do węzła W-1.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Przedmiarem Robót, dostępne są w siedzibie Polskiego Związku Motorowego w sekretariacie (pokój nr 1 – parter) w godz.: 8:00-14:00 w dni robocze.

Oferty są sporządzone zgodnie z  SIWZ, należy składać do 18 czerwca 2018 roku, do godz. 14:00 w sekretariacie PZM w Lublinie.

 

 

 

 

Partnerzy

   

OZDG (Spółka zarządzająca): 
Share

LOKAL DO WYNAJĘCIA