Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (GKSS PZM) przedstawia poniżej kilka istotnych informacji dotyczących zawodów Autopola Jankov Vrsok 2015, rozgrywanych na terenie Słowacji, w ramach których rozegrane zostaną 9. i 10. runIda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski oraz przydatne informacje dla polskich zawodników zainteresowanych udziałem w Mistrzostwach Słowacji w Wyścigach Górskich  w sezonie 2015 roku.

1. Dotyczy  udziału polskich zawodników / kierowców w Mistrzostwach Słowacji. 
W nawiązaniu do informacji otrzymanych od federacji Słowackiej  (Slovenská asociácia motoristického športu - SAMŠ) GKSS PZM informuje, że Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Gorskich (MSR) dla samochodów współczesnych kategorii I i kategorii II w sezonie 2015 roku są Mistrzostwami zamkniętymi dla zawodnik zagranicznych, co oznacza, że zagraniczny zawodnik/kierowca  nie może się zgłosić do tych  mistrzostw oraz być w nich klasyfikowanym.  Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez SAMŠ, MSR w kategorii samochodów historycznych, pozostają otwarte dla udziału i klasyfikacji zawodników posiadających licencję zawodnika / kierowcy wydaną przez inny ASN niż SAMŠ.

2. Dotyczy 9. i 10. rundy GSMP rozgrywanych w ramach zawodów Autopola Jankov Vrsok 2015 .
2.1. Wyścig górski Autopola Jankov Vrsok 2015, rozgrywany jest jako:
8. runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich (FIA-CEZ)
6. runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych (FIA-CEZ Hist.)
9. i 10. runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (GSMP),
runda Mistrzostw Słowacji w Wyścigach Górskich
runda Narodowego Pucharu Słowacji w Wyścigach Górskich (NP PAV)

2.2. Zawody rozegrane zostaną w terminie  31.07-02.08.2015 na trasie Uhrovec – Jankov Vrsok na Słowacji.

2.3. Wszelkie niezbędne informacje na temat wyścigu dostępne są na stronie www.jvrsok.sk

2.4. Regulaminie Uzupełniającym zawodów zamieszczony został również na stronie  www.pzm.pl oraz w serwisie inside.pzm.pl

2.5. Zawodnicy/kierowcy  którzy wyrażą chęć  startu w 9. i 10. rundzie GSMP  na terenie Słowacji wpłacają wpisowe  na konto organizatora w wysokości i terminie określonym  w Regulaminie Uzupełniającym  tych rund GSMP.
a) do klasyfikacji FIA-CEZ,  FIA-CEZ Hist. mogą zgłaszać się :
 -  zawodnicy/kierowcy posiadający licencję R, RN, BC przy spełnieniu  wszystkich warunków regulaminowych oraz w przypadku gdy zgłoszone samochody spełniają wymagania techniczne odpowiednio regulaminu FIA-CEZ lub FIA-CEZ Hist. dla tych zawodów;
b)  do klasyfikacji GSMP;
-   zawodnicy posiadający  licencję  R, RN,  BC, spełniający tylko wymogi Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP na 2015 r.. Wszystkich zawodników/kierowców podczas zawodów obowiązuje posiadanie systemu bezpieczeństwa FHR (za wyjątkiem zawodników/kierowców GSMP, startujących w samochodach historycznych).
 
3. Zgłoszenia
Zgłoszenie się do wyścigu nastąpi po wypełnieniu obowiązującego  druku zgłoszenia  organizatora umieszczonego na stronie internetowej organizatora zawodów http://www.jvrsok.sk/index.php/prihlaska. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego. Oryginał zgłoszenia  wraz z ważną licencją zawodnika/kierowcy, Międzynarodową Książką Zdrowia zawodnicy przedkładają w Biurze Wyścigu podczas Odbioru administracyjnego (OA). Wymagane przez Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA (MKS FIA) potwierdzenie udziału w wyścigu w szczególności dotyczące zawodników z licencją krajową dokona w formie zbiorowej na podstawie przedstawionej listy zgłoszeń i wraz z nią  w terminie regulaminowym wyśle do organizatora  Biuro Sportu i Turystyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.

4. Informacje dodatkowe
4.1. Wszystkich zawodników/kierowców biorących udział w ceremonii wręczania pucharów podczas GSMP obowiązuje  zapis Regulaminu Ramowego GSMP pkt. 14.1.1, 14.5.
4.2. Kwestie związane z ubezpieczeniem.
a) Każdy zawodnik/kierowca legitymujący się licencją krajową PZM tj. RN zobowiązany jest dopłacić w Biurze Sportu i Turystki ZG PZM równowartość 7 EUR celem dodatkowego jednorazowego ubezpieczenia się na start zagraniczny od kosztów leczenia i transportu za granicą. GKSS PZM rekomenduje jednocześnie wykupienie ww. dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników posiadających międzynarodową licencję stopnia R lub B,C.
b) Każdy zawodnik/kierowca, mechanik oraz inne osoby towarzyszące zawodnikowi/kierowcy podczas 9. i 10. rundy GSMP rozgrywanych na terenie Słowacji powinny zaopatrzyć się w terytorialnie swoim NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
4.3. GKSS informuje ,że podczas rozgrywania rundy GSMP w ramach wyścigów na terenie Słowacji obowiązuje wszystkich bezwzględny zakaz grzania opon.

Warszawa, 6 Lipca 2015
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
Arkadiusz Sąsara

 

 

 

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikatgkss82015.pdf62.67 KB
Komisje: