1. Errata

GKSS PZM podjęła decyzję o wydawaniu errat zmieniających w trakcie sezonu regulaminy sporu samochodowego.
Erraty będą publikowane na stronie internetowej PZM w dziale Komunikaty GKSS PZM oraz przy odpowiednich regulaminach, których dana errata dotyczy.
Errata zawierać będzie te punkty, w których tekst ulega zmianie poprzez wykreślenie, uzupełnienie nowym zapisem lub zmianie już istniejącego zapisu.
Zmiany będą zaznaczane czcionką czerwoną podkreśloną, tekst który zostaje wykreślony będzie zaznaczany na czerwono i przekreślony.

2. Fałszywa reklama

GKSS PZM przypomina o przestrzeganiu artykułu 131. Fałszywa reklama - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego przy podawaniu do publicznej wiadomości swoich osiągnięć w trakcie jak i po zakończeniu każdego sezonu sportowego.

3. RAJDY

3.1. Errata 1/2012
GKSS PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 1/2012 do opublikowanych regulaminów rajdowych wg stanu prawnego z dnia 10.01.2012.

3.2. Znak – miejsce szczególnie niebezpieczne
GKSS PZM wprowadza nowy znak (czarny znak na czerwonym tle), który będzie stosowany do oznaczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych na odcinku specjalnym (przeszkoda, osunięcie, zalanie lub inne uszkodzone elementy).
Średnica znaku – minimum 55 cm.
Odległość znaku od miejsca niebezpiecznego powinna wynosić 100 metrów. Zaleca się żeby na starcie do każdego odcinka specjalnego znajdowały się dwa takie znaki. Po oznakowaniu niebezpiecznego miejsca załogi będą informowane o tym fakcie przed startem do odcinka specjalnego, ze wskazaniem odległości do tego miejsca.

3.3. Punkty pośrednie
Na wniosek Delegata PZM ds. Bezpieczeństwa zobowiązuje się wszystkich Organizatorów do rozmieszczenia punktu pośredniego (zgodnie z Artykułem 5.5.1 b Załącznika III Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych) na odcinku specjalnym o długości do 15 km, w przypadku gdy rodzaj terenu, długość, trudność, warunki klimatyczne lub inne warunki szczególne danego odcinka specjalnego nie gwarantują dotarcia, w ciągu 10 minut, od startu odcinka specjalnego do miejsca wypadku pojazdom interwencyjnym używanym w rajdzie. Punkt ten musi być skojarzony z punktem łączności radiowej.

Warszawa, 27 stycznia 2012
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM
Arkadiusz Sąsara 

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon errata12012.pdf175.6 KB
PDF icon komunikatgkss12012.pdf103.08 KB
Komisje: