Główna Komisja Sportu Motocyklowego informuje, że w klasie SSP300 w motocyklach Kawasaki Ninja 400 (EX 400) obowiązkowym jest stosowanie restryktora na kolektorze dolotowym wg wymiarów z załącznika. Obroty motocykli wyposażonych w zwężkę pozostają na poziomie 10.350 obr/min

Obowiązuje z  dniem  ogłoszenia.
Warszawa, 14 maja  2019

Pobierz: 
Komisje: