W związku z prośbą promotora kategorii ROTAX dokonuje się

zmiany w Regulaminie Krajowym Rotax Max Challenge Poland 2012

 

                                                       § 1  

Klasy i kategorie Pucharu ROTAX MAX Challenge POLAND

 

1. Kategorie ROTAX;

 

1.4 MINI-MAX

      dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą  10 lat do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 13 lat, posiadających licencję kartingową JUNIOR i startujących na kartach zgodnych z regulaminem technicznym tej  kategoriilub warunkowo dla zawodników  którzy w roku rozgrywania zawodów  kończą  9 lat pod warunkiem  że w poprzednim sezonie  zostali  sklasyfikowani w  kat  MICRO-MAX.

 

1.5 JUNIOR-MAX

      dla zawodników, którzy w roku rozgrywania zawodów kończą13 lat do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 15 lat, posiadających licencjękartingową JUNIOR lub SENIOR, startujących na kartach zgodnych z regulaminem technicznym tej kategorii lub warunkowo dla zawodników którzy w roku rozgrywania  zawodów kończą  12 lat pod warunkiem  że w poprzednim sezonie  zostali sklasyfikowani w kat  MINI-MAX.

 

 

                                                             GŁÓWNA KOMISJA SPORTU KARTINGOWEGO

Komisje: