ODWOŁANO

Data

28.09.2019

Numer rundy i ranga

4 runda MPHRR

Lokalizacja zawodów / imprezy

Wisła,
Polska

Konkurencja

Lista załóg / List of crews