ODWOŁANO

Data

26.09.2020 do 27.09.2020

Numer rundy i ranga

5 i 6 runda MP i PP

Lokalizacja zawodów / imprezy

Kalisz Pomorski ,
Polska

Konkurencja