ODWOŁANO

Data

10.04.2021 do 11.04.2021

Numer rundy i ranga

1 runda

Lokalizacja zawodów / imprezy

Toruń,
Polska

Konkurencja