ODWOŁANO

Data

19.10.2017 do 22.10.2017

Numer rundy i ranga

-

Lokalizacja zawodów / imprezy

Warszawa - Bieszczady,
Polska

Oficjalny adres strony internetowej zawodów / imprezy

Informacje

Konkurencja

Mapa