ODWOŁANO

Data

03.09.2020 do 06.09.2020

Numer rundy i ranga

6, 7 i 8 runda MPHRR

Lokalizacja zawodów / imprezy

Kraków,
Polska

Konkurencja

Lista załóg / List of crews

6, 7 i 8 runda MPHRR - Rajd Polski Historyczny
03-06.09.2020, Kraków, Lista prowizoryczna.
Lp. Kierowca / Pilot Marka Rok prod. Zdjęcie