Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

KIBICE SOLIDARNIE Z ŻUŻLOWCAMI

Rozmowa z Cezarym Droszczem - prezesem Fundacji Polskiego Związku Motorowego

CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

  • udzielania pierwszej pomocy
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Zarząd

Zarząd jest organem uprawnionym do kierowania Fundacją Polskiego Związku Motorowego i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd stanowią:

  • Cezary Jan Droszcz - Prezes Zarządu
  • Anna Kuflewicz - Członek Zarządu

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem nadzorującym działalność Fundacji Polskiego Związku Motorowego. W skład Rady Fundacji wchodzą:

  • Andrzej Wiktor Witkowski - Przewodniczący
  • Wanda Pogorzelska - Sekretarz
  • Miosław Martyniszyn
  • Krzysztof Radkowski
  • Dariusz Woźniak

Nadzór administracyjny nad Fundacją Polskiego Związku Motorowego sprawuje Minister Zdrowia.

Pomoc poszkodowanym żużlowcom

W styczniu 2013 roku Fundacja Polskiego Związku Motorowego rozpoczyna akcję "pomoc poszkodowanym żużlowcom". Prośba do zainteresowanych darczyńców o wpłaty na rachunek bankowy fundacji z dopiskiem "żużel" lub "sport żużlowy". Kwoty otrzymane na ten cel fundacja przekaże żużlowcom, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów, jako pomoc w procesie i rehabilitacji. Fundacja (okresowo w zależności od wpłat - kwartalnie lub raz na pół roku) będzie zamieszczać informacje o wysokości otrzymanych i rozdysponowanych kwot. Uprzejmie prosiłaby, jeśli istnieje taka możliwość o dopisanie pod tym tekstem poniższej informacji:

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji na rzecz poszkodowanych żużlowców są:

Angelika Nowak
Agnieszka Ratowska - Gniadek

 

 

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy