Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

KIBICE SOLIDARNIE Z ŻUŻLOWCAMI

Rozmowa z Cezarym Droszczem - prezesem Fundacji Polskiego Związku Motorowego

CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

  • udzielania pierwszej pomocy
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji

Według danych Komendy Głównej Policji w 2011 roku w Polsce miało miejsce 40 065 wypadków, w wyniku których zginęły 4 189 osoby, a 49 501 zostały ranne. Wraz ze wzrostem ilości pojazdów rośnie także ilość wypadków drogowych i ich ofiar.

Fundacja Polskiego Związku Motorowego organizuje pomoc finansową i rzeczową ofiarom wypadków drogowych. Pomoc ta jest przez Fundację realizowana poprzez gromadzenie i redystrybuowanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację ofiar wypadków i zakup aparatury medycznej do tych celów.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku drogowym i potrzebujesz pomocy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Pomoc poszkodowanym żużlowcom

W styczniu 2013 roku Fundacja Polskiego Związku Motorowego rozpoczyna akcję "pomoc poszkodowanym żużlowcom". Prośba do zainteresowanych darczyńców o wpłaty na rachunek bankowy fundacji z dopiskiem "żużel" lub "sport żużlowy". Kwoty otrzymane na ten cel fundacja przekaże żużlowcom, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów, jako pomoc w procesie i rehabilitacji. Fundacja (okresowo w zależności od wpłat - kwartalnie lub raz na pół roku) będzie zamieszczać informacje o wysokości otrzymanych i rozdysponowanych kwot. Uprzejmie prosiłaby, jeśli istnieje taka możliwość o dopisanie pod tym tekstem poniższej informacji:

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji na rzecz poszkodowanych żużlowców są:

Angelika Nowak
Agnieszka Ratowska - Gniadek

 

 

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy