Pomoc

Pomoc ofiarom wypadków drogowych w procesie leczenia i rehabilitacji więcej

KIBICE SOLIDARNIE Z ŻUŻLOWCAMI

Rozmowa z Cezarym Droszczem - prezesem Fundacji Polskiego Związku Motorowego

CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2

Upowszechniamy wiedzę o zasadach:

 • udzielania pierwszej pomocy
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym więcej

Fundatorzy

 • Polski Związek Motorowy z siedzibą w Warszawie,
 • Polski Związek Motorowy Holding 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. w Białymstoku,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 • Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej 
  Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 • Polski Związek Motorowy AUTOTOUR 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • „AUTO-EL” 
  Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu

Pomoc poszkodowanym żużlowcom

W styczniu 2013 roku Fundacja Polskiego Związku Motorowego rozpoczyna akcję "pomoc poszkodowanym żużlowcom". Prośba do zainteresowanych darczyńców o wpłaty na rachunek bankowy fundacji z dopiskiem "żużel" lub "sport żużlowy". Kwoty otrzymane na ten cel fundacja przekaże żużlowcom, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów, jako pomoc w procesie i rehabilitacji. Fundacja (okresowo w zależności od wpłat - kwartalnie lub raz na pół roku) będzie zamieszczać informacje o wysokości otrzymanych i rozdysponowanych kwot. Uprzejmie prosiłaby, jeśli istnieje taka możliwość o dopisanie pod tym tekstem poniższej informacji:

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Fundacji na rzecz poszkodowanych żużlowców są:

Angelika Nowak
Agnieszka Ratowska - Gniadek

 

 

Pomoc sportowcom sportów

motorowych, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów więcej

1% Podatku

W formularzu PIT prosimy wpisać:
Fundacja Polskiego Związku Motorowego

KRS 0000302278

- sport żużlowy