Wykaz
Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych
Druki Obowiązujące w Sporcie Żużlowym
Regulamin Przynależności Klubowej 2016​
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2016 - załącznik do RPK
Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Motorowego
Przepisy Dyscyplinarne Sporty Żużlowego
Regulamin Medyczny PZM 
Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM / SE
Regulamin IMP i MIMP​
Regulamin DMP I DM I LIGI
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DMP
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK DM I LIGI
Regulamin MPPK i MMPPK​
Regulamin rozgrywek o ZK SK BK
Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów 
Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi
Postanowienia na rok 2016
Kalendarz Sportu Żużlowego 2016
TERMINARZ DMP2016

TERMINARZ DM I LIGI 2016

Dane adresowe 2016

Regulamin Naboru i Szkolenia Adeptów
Karta zdrowia zawodnika​
SET OF RULES GOVERNING RELATIONS BETWEEN THE RIDER AND THE CLUB
Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żużlowego
Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żużlowego
Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żużlowego - wersja angielska

Regulamin Meczu Międzynarodowego Reprezentacji Polski POLSKA - RESZTA ŚWIATA - Warszawa 15.05.2016
 

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2016
FIM TRACK RACING APPENDICES 2016
 
 
REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUŻLOWEGO 2015
 
 
REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUZLOWEGO NA 2014 

Wykaz

Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych

Druki Obowiązujące W Sporcie Żużlowym

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

Regulamin Przynależności Klubowej W Sporcie Żużlowym

Załączniki ze spisem treści do RPK

Zbiór Zasad Regulujących Stosunki Pomiędzy Zawodnikiem I Klubem

Wzorzec Kontraktu O Profesjinalne Uprawianie Sportu Żużlowego

Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żuzlowego - wersja angielska

Zbiór Zasad Regulujacych Stosunki Pomiedzy Zawodnikiem i Klubem  - wersja angielska

Regulamin Medyczny PZM

Regulamin Naboru i Szkolenia Adeptów

Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM

Regulamin DMP, DM I Ligi, DM II Ligi

Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DMP

 Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I Ligi

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski i Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski

Regulamin  Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski

Regulamin MPPK i MMPPK

Regulamin Rozgrywek o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask

Postanowienia Na Rok 2014

Kalendarz Sportu Żużlowego 2014

Terminarz DMP 2014

Terminarz DM I Ligi 2014

Terminarz DM II Ligi 2014

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2015
NORMY DLA TORÓW DO WYŚCIGÓW TOROWYCH (STRC) 2015
TRACK RACING APPENDICES 2015
SPEEDWAY GRAND PRIX 2015
SPEEDWAY WORLD CUP 2015
FIM EUROPE TRACK RACING RULES 2015
Kodeks Antydopingowy FIM
Regulamin Techniczny do Wyscigów Torowych FIM 2015

Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2015 

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2014

Normy dla Torów do Wyścigów Torowych FIM (STRC) 2014

Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2014

Track Racing Appendices 2014

GRAND PRIX 2014

SPEEDWAY WORLD CUP 2014

Regulamin Techniczny do Wyscigów Torowych FIM 2014

Kodeks Medyczny FIM 2013

REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUŻLOWEGO NA 2013 ROK - rozdziały

Wykaz regulaminów i przepisów obowiązujących w polskim sporcie zużlowym

Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych

Druki obowiązujące w sporcie żużlowym

Tłumaczenie załącznika do RPK -Zbiór Zasad Regulujących Stosunki Pomiędzy Zawodnikiem i Klubem

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego (wersja polska i angielska)

Umowa o pracę

Regulamin Przynależności Klubowej w sporcie żużlowym

Załacznik do Regulaminu Przynależności Klubowej

Regulamin finansowy dla klubów i zawodnikó biorących udziałą w rozgrywkach DM I ligi i DM II ligi żużlowej

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

Regulamin Dyscyplinarny PZM

Regulamin naboru i szkolenia adeptów

Regulamin Mistrzostw Polski i Nagrod PZM

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski i Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski

Regulamin organizacyjny rozgrywek DMP

Regulamin Drużynowych Mistrzostw I i II Ligi

Regulamin Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski

Regulamin Mistrzostw Polski Par Klubowych i Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych

Regulamin rozgrywek o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask

Postanowienia na rok 2013

Przepisy o Kalkulowanej Średniej Meczowej (KSM)

Kalkulowana Średnia Meczowa (KSM) 2013

Kalendarz Sportu Żużlowego 2013

Terminarz DM I Ligi 2013

Terminarz DM II Ligi 2013

Dane adresowe klubów żużlowych

 

REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUZLOWEGO NA 2013 ROK - całość

Regulamin i Kalendarz Sportu Żużlowego na 2013 rok

 

REGULAMIN FINANSOWY 2013

NAGRODY FINANSOWE DLA ZAWODNIKÓW POLSKICH STARTUJĄCYCH W BARWACH NARODOWYCH ORAZ PZM W ZAWODACH ŻUŻLOWYCH W 2013 ROKU

 

REGULAMIN MEDYCZNY PZM 2013

Regulamin Medyczny

 

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2013
 

Normy dla Torów do Wyścigów Torowych FIM (STRC) 2013

Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2013

Track Racing Appendices 2013

GRAND PRIX 2013

SPEEDWAY WORLD CUP 2013

Regulamin Techniczny do Wyscigów Torowych FIM 2013

Kodeks Medyczny FIM 2013