Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 86 lat odszedł od nas Zbigniew Zieliński.
W 1950 roku za namową śp. Mieczysława Jesionowskiego wstąpił do Ligi Przyjaciół... więcej